OLSZTYN
 
10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21
tel. 89-523-34-50
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr hab. Anna Bieniek
prof. dr hab. Tadeusz Banaszkiewicz
mgr inż. Urszula Rybczyńska
dr inż. Łucja Michalik
dr hab. Anna Francke

 
 
do góry