Zarząd Główny 31-425 Kraków, Al. 29 Listopada 54, Polska
 

dr hab. Jacek Nawrocki, prezes, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Edward Kunicki, wiceprezes, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Halina Buczkowska, wiceprezes, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Stanisław Mazur, sekretarz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. Katarzyna Seidler-Łożykowska, prof. IWNiRZ, z-ca sekretarza, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu

dr hab. Iwona Domagała-Świątkiewicz, skarbnik, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

dr hab. Ireneusz Sosna, prof. UP, z-ca skarbnika, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

członkowie:

prof. dr hab. Rafał Barański, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Janina Gajc-Wolska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

prof. dr hab. Anna Golcz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab. Jan Kopytowski, prof. UW-M, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

prof. dr hab. Małgorzata Korbin, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

dr hab. Grzegorz Mikiciuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr hab. Andrzej Sałata, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Piotr Siwek, prof. UR, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Główna Komisja Rewizyjna
 

prof. dr hab. Adela Adamus, przewodniczący, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

prof. dr hab. Marek Gajewski, z-ca przewodniczącego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

członkowie:

prof. dr hab. Helena Łabuda, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Paweł Michalski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

prof. dr hab. Zenia Michałojć, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Stanisław Pluta, prof. IO, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

prof. dr hab. Marek Siwulski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Główny Sąd Koleżeński
 

prof. dr hab. Barbara Politycka, przewodnicząca, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

członkowie:

prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr inż. Piotr Chochura, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

prof. dr hab. Dorota Jadczak, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

dr inż. Mariusz Lewandowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Księgowość: mgr inż. Anna Kuczera; tel. +48 609-800-706

do góry