OLSZTYN
 
10-957 Olsztyn
ul. Prawocheńskiego 21
Poland
tel. +48 89-523-34-50
the board
 
chairman
vice-chairman
secretary
treasurer
members
Dr. Anna Bieniek
Prof. Tadeusz Banaszkiewicz
Urszula Rybczyńska, M.Sc.
Dr. Łucja Michalik
Dr. Anna Francke

 
 
do góry