SKIERNIEWICE
 
96-100 Skierniewice
ul. Pomologiczna 18
tel. 46-834-54-10
zarząd
 
przewodniczący
v-ce przewodniczący
sekretarz
skarbnik
członkowie
dr inż. Agnieszka Masny
dr hab. Bożena Matysiak, prof. IO
dr Bogumiła Badek
mgr inż. Łukasz Seliga
prof. dr hab. Franciszek Adamicki
 
 
do góry